1. Ông Trần Minh Đông

- Chức vụ : Bí thư Đảng ủy

 - Điện thoại: 0964.816.555

 Email: tmdongtl@gmail.com

2. Bà Bùi Thị Thanh Huyền.

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Điện thoại: 0964.561.045

- Email: thanhhuyen.btt@gmail.com 

3. Ông Lương Công Thành

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND phường

- Số điện thoại : 0934.773.007

- Email : thanhpkt174@gmail.com

  4. Ông Nguyễn Quốc Việt 

  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

   Điện thoại : 0987.662.206

   Email : nqviet.tp@kontum.gov.vn

 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ : Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại : 0935336269

Email : thuhuongqt70@gmail.com