A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ

Triển khai thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Văn bản của Trung ương và của BanThường vụ Tỉnh ủy theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 1864-CV/BTGTU ngày 26/7/2023 về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  gồm: Kết luận số 57- KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; (2) Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương về “tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”; (3) Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 30-6-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023”; (4) Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 22-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”; (5) Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 07-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”; (6) Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 11-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 13
Tháng 06 : 526
Tháng trước : 592
Năm 2024 : 3.063