A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cẩm nang giảm nghèo

.Cẩm nang thực hiện Chương trình Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 tập 1 và  Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.

. Cam nang Giam ngheo.pdf 

1. ND 07 CP.PDF 

2. QD 24 TTgCP.pdf 

3. TT 02 BLD.pdf 

4. TT 07 BLD.pdf 

5. QD 576 N CN.PDF 

6. QD 125.rar 

6. QD_125.pdf 

6. QD_125_PL.PDF

 7. QD 582.pdf 

8. QD 71.pdf

 9. NQ 24 QH.pdf

 10. ND 27 CP.pdf

 11. QD 90 TTgCP.pdf

 12. QD 02 TTgCP.pdf 

13. QD 36 TTgCP.pdf 

14. QD 1705 TTgCP.pdf 

15. QD 1945 TTgCP.pdf 

16. QD 353 TTgCP.pdf 

17. QD 880 TTgCP.pdf 

18. QD 666 TTgCP.pdf 

19. TT 09 BLD.pdf 

20. TT 10 BLD.pdf 

21. TT 11 BLD.pdf 

22. TT 17 BLD.pdf 

23. TT 01 BXD.pdf 

24. TT 04 BNN.pdf 

25. TT 06 BTT.pdf 

26. TT 46 BTC.pdf

 27. QD 1768 BYT.pdf 

28. CT 05 BBT.PDF

 29. NQ 160 CP.pdf 

30. QD 87 BLD.pdf 

31. QD 102 BLD.pdf

 32. QD 88 BLD.pdf

 33. QD 314.BLD.pdf 3

4. QD 650 BLD.pdf

 35. QD 628 BLD.pdf

36. QD 1240 BLD.pdf 

37. QD 314 BLD.pdf 

38. CV 5094 BLD PL.pdf 

38. CV 5094 BLD.pdf 

38. CV 5094 BLD.rar 

39. CV 2006 BLD.pdf 

40. CV 5339 BLD.pdf

 41. CV 9540 BTC.pdf

 42. CTPH 109.pdf

 43. CV 393 BLD.pdf 

44. CV 3617 BLD.pdf 

45. CD 71 PTTg PL.pdf 

45. CD 71 PTTg.pdf 

45. CD 71 PTTg.rar 

46. CV 521 BLD.pdf 

47. CV 951 BLD.pdf 

48. CV 277 BLD.pdf 

49. CV 306 BLD.pdf 

50. CV 831 BLD.pdf 

51. CV 2770 BTC.pdf 

52. CV 2807 BTC.pdf 

53. CV 1119 BLD.pdf 

54. Luật TGPL 11 QH.pdf 

55. ND 20 CP.pdf 

56. ND 146 CP.pdf 

57. ND 61 CP.pdf 

58. QD 05 TTgCP.pdf 

59. QD 46 TTgCP.pdf

60. QD 02 TTgCP.pdf 

61. TT 190 BTC.pdf 

62. CV 1197 BLD.pdf 

63. QD157-2007 TTgCP.pdf 

64. QD 28 TTgCP.pdf Bia VPGN_ghep_V2.pdf Moi_1364.pdf Phieu y kien.pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 29
Tháng 06 : 297
Tháng trước : 592
Năm 2024 : 2.834